ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΧΙΚΗ

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της Γενικής  Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η ανάθεση της εκτέλεσης της υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας, η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, λεωφορείων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών αυτ/των δημοσίας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης και ο έλεγχος της τήρησης των όρων χορήγησής τους, η χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και των αδειών άσκησης Επαγγέλματος των Τεχνιτών, όπως επίσης των αδειών οδηγών, εκπαιδευτών και σχολών οδηγών, η ρύθμιση θεμάτων επικοινωνιών και η χορήγηση σχετικών αδειών, καθώς και ο έλεγχος οχημάτων από το ΚΤΕΟ.

Ευελπιστούμε στην άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση σας, από τον δικτυακό μας τόπο, προκειμένου να εφοδιαστείτε με τις απαραίτητες αιτήσεις και να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να τα προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Βιβλία Π.Ε.Ι.

 

ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ

 

Related Videos

 
Copyright © 2022 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates