ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

 

Οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης (Π.Δ. 51/2012 ισχύς από 19/1/2013)Κατηγορία ΑΜ (Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα):
Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
10 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέταςΚατηγορία Α1:
Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
10 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας


Κατηγορία Α2:
Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
10 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας


Κατηγορία Α:
Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
10 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα μοτοσυκλέτας
14 πρακτικά μαθήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας


 

Κατηγορία Β:
Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
21 θεωρητικά μαθήματα του ΚΟΚ (εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα οδήγησης άλλης κατηγορίας)
25 πρακτικά μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτου

Κατηγορία ΒΕ ή Β 96:
Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας, τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
7 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού με επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο φορτίο


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Κατηγορία C (χωρίς όριο):
Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
15 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα φορτηγού
15 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού

Κατηγορία C1E ή CE:
Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
8 πρακτικά μαθήματα οδήγησης φορτηγού με επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο φορτίο

Κατηγορία D1 ή D:
Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.


Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
15 θεωρητικά μαθήματα σε θέματα λεωφορείου
15 πρακτικά μαθήματα οδήγησης λεωφορείου

*Στην περίπτωση που υπάρχει C κατηγορία, για τη D κατηγορία απαιτούνται 6 θεωρητικά και 6 πρακτικά μαθήματα λεωφορείου κι όχι 15.


Κατηγορία D1E ή DE:
Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας τουλάχιστον. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κατ’ ελάχιστο:
8 πρακτικά μαθήματα οδήγησης με λεωφορείο

 

 

 

Επαγγελματίες Οδηγοί & Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Αρχική Επιμόρφωση και Περιοδική Κατάρτιση Οδηγών, για όλους τους οδηγούς Λεωφορείων και Φορτηγών.

 

 

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι C, μέχρι 10-09-2009

Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95 υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε 35 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης στις θεματικές ενότητες που ορίζει το Π.Δ.74 και αποκτάτε τον κωδικό ΧΩΡΙΣ εξετάσεις!

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι C από και μετά την 10-09-2009

Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95, υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε τις θεματικές ενότητες που ορίζει το Π.Δ.74 και να επετύχετε σε 2 εξετάσεις… Γραπτά, Θεωρητικά & Πορεία!

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι D, μέχρι 10-09-2008

Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95 υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε 35 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης στις θεματικές ενότητες που ορίζει το Π.Δ.74 και αποκτάτε τον κωδικό ΧΩΡΙΣ εξετάσεις!

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι D από και μετά την 10-09-2008

Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95, υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε τις θεματικές ενότητες που ορίζει το Π.Δ.74 και να επετύχετε σε 2 εξετάσεις… Γραπτά, Θεωρητικά & Πορεία!

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Βιβλία Π.Ε.Ι.

 

ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ

 

Related Videos

 
Copyright © 2022 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates