Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΠΑΓΑΖΙΕΡΑΣ – ΛΕΜΒΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΜΙΚΤΟ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ  & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ( ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ -  ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ )

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Β΄  ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄   ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α΄

ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΩΝ C.B.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΟΔΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ   ΑΙΤΗΣΗ

ΜΙΚΤΗ  ΟΔΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ  ΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΙΚΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ε.Δ.Χ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, εκτός των παραβόλων που προβλέπονται στην έκαστη εκ των παραπάνω αιτήσεων, για τις παρακάτω πράξεις εκδίδουμε, το αντίστοιχο ανταποδοτικό παράβολο.

 

 

ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙ

14,67 €

 

ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

29,35 €

 

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

146,75 €

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

44,00 €

 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

21,00 €

 

ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

44,00 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

44,00 €

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΕΘΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

44,00 €

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ALPHA BANK      631002001000148

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  469/540300-63

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR55 01727100005710052440802

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Βιβλία Π.Ε.Ι.

 

ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ

 

Related Videos

 
Copyright © 2022 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates